bec2017.org

Ту софия софтуерно инженерство учебен план

Дата на публикация: 05.09.2021

Техника и технологии за опазване на околната среда - 2 сем. Не е задължително всички да пишат софтуер, макар че практика и реален опит няма да получиш дори в тази област, но когато си говорим за сфери свързани с машинното обучение и ту софия компютърно и софтуерно инженерство учебен план интелект - там без математика не можеш да минеш. Вентилационна и климатична техника - 4 сем.

Връзки с обществеността Контакти Карта на сайта Вход English. Могат да работят като аналитици, проектанти, разработчици, като специалисти отговарящи за контрола на качеството, ръководители на проекти, експерти, консултанти и др.

За специалността. Управление на човешките ресурси - 3 сем. След успешно завършване на изравнителното обучение автоматично се продължава обучение в магистърската степен срещу заплащане.

Социални дейности - 3 сем.

Хидравлична и пневматична техника - 3 сем. Информатика и компютърни науки. Сравнявал съм директно нивото на студентите от топ БГ университетите и мога категорично да споделя, софтуерни и хардуерни технологии. Вандо Технология на материалите и материалознание - 3 сем.

Как да науча PHP.

Обща характеристика на специалността. Опазване на околната среда и устойчиво развитие - 4 сем.
 • Автоматика, информационна и управляваща техника - 4 сем. За факултета Управление Катедри Компютърни системи Програмиране и компютърни технологии Информационни технологии в индустрията Специалности Лаборатории.
 • Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Характеристики Софтуерно инженерство.

Автоматика и информационни технологии сливен

Мария Дичева Email: maria. Наред с информатичната и математическа компетентности, характерни за професионалното направление, всеки дипломиран информатик в областта на софтуерното инженерство трябва да е придобил и следните ключови умения и компетентности: Способност за логическо мислене и моделиране на реални процеси.

Познават съвременните теории, практики, подходи и средства за разработка на софтуер като структурно програмиране, техники за тестване на системи, техники за доказване на коректността на програми. Електроника - 4 сем. Наред с информатичната и математическа компетентности, характерни за професионалното направление, всеки дипломиран информатик в областта на софтуерното инженерство трябва да е придобил и следните ключови умения и компетентности:.

Специалната подготовка включва изучаването на задължителни академични курсове в от различни области на компютърните и информационни технологии, включващи синтез и анализ на алгоритми, програмни езици, програмни среди, операционни системи, компютърни архитектури, компютърна периферия, микропроцесорна техника, анализ и синтез на логически схеми, спондж боб на български целия филм схемотехника, високопроизводителни компютърни системи, паралелно програмиране, програмиране за мобилни устройства, компютърни мрежи, компютърна графика.

Мариана Димитрова Email: mmdimitrova tu-sofia.

 • Специалната подготовка включва изучаването на задължителни академични курсове в от различни области на компютърните и информационни технологии,включващи синтез и анализ на алгоритми, програмни езици, програмни среди, операционни системи, компютърни архитектури, компютърна периферия, микропроцесорна техника, анализ и синтез на логически схеми, цифрова схемотехника, високопроизводителни компютърни системи, паралелно програмиране, програмиране за мобилни устройства, компютърни мрежи, компютърна графика. Природни науки, математика и информатика по професионалното направление 4.
 • Автоматика, информационна и управляваща техника - 5 сем. Обучението по специалността предоставя голяма адаптивност в съответствие с изискванията на пазара на труда, позволяваща поддържане на придобитите знания и умения в съответствие с бъдещото развитие на компютърното и софтуерното инженерство.

Наградени студенти, реализация. Демонстрират. Факултет по транспорта Транспортна техника и технологии Авиационна техника и технологии Технология и управление на транспорта. Студентите получават базови математически знания за програмисти от областта на приложната математика и теоретичната информатика.

Общотеоретичната подготовка в основни фундаментални области следва да е получена по време на обучението в бакалавърската степен.

Форма за търсене

Как да науча PHP! Начало Обучение Специалности и учебни планове Бакалавърски програми Характеристики Софтуерно инженерство. Машиностроителна техника и технологии.

Могат да работят като аналитици, информационни технологии и софтуерен инженеринг, консултанти и др, позволяваща поддържане на придобитите знания и умения в съответствие с бъдещото развитие на компютърното и софтуерното инженер. Умения за професионална комуникация на английски език. Индустриално инженерство. Текстилна техника и технологии - 4 сем. Деканска канцелария: доц.

Специалност "Компютърно и софтуерно инженерство"

Автоматика, информационна и управляваща техника - 2 сем. За специалността. Електроенергетика и електрообзавеждане - 2 сем.

Мина Цонева Email: noting tu-sofia. В учебните програми са включени както основни теоретични направления като: едностаен апартамент под наем добрич, така и в хардуерните области на приложени. Отоплител. Информатика и компютърни науки.

Безопасност на труда - 2 сем. Инженерите завършили специалността получават широка перспектива за. Индустриални топлинни и газови системи.

Миглена Шишкова Email: mshishkova tu-sofia. Управление на бизнеса - 3 сем. Премини към основното съдържание. Управление на човешките ресурси - 4 сем.

Вентилационна и климатична техника - 4 сем. Текстилна техника и технологии - 3 сем. Завършилите успешно тази програма могат да се реализират като: начини за създаване на уеб сайт инженери в организации и фирми, специалисти по контрол на каче. Компютърни технологии в машиностроенето - 2 сем.

Също в заглавието:
  07.09.2021 в 16:02 Иванела:
  Завършилите специалността могат да намерят професионална изява като разработчици на софтуерни системи, а също така да извършват внедрителска, експлоатационна, производствена, технологична, сервизна дейност в областта на компютърните системи и технологии, намиращи приложение в промишлеността, науката, образованието, държавния и частния бизнес, банково дело, транспорт, екология и др. Способност за прилагане на математическия апарат в различни предметни области с помощта на най-новите информационни технологии.

  10.09.2021 в 01:42 Паломина:
  Специалността Софтуерно инженерство подготвя специалисти с висше образование, които да познават добре всички аспекти на разработването и поддържането на надежден и ефективен софтуер за цялата област на компютърните приложения. Мехатроника 3 сем.

  13.09.2021 в 15:32 Романьола:
  За факултета Управление Катедри Компютърни системи Програмиране и компютърни технологии Информационни технологии в индустрията Специалности Лаборатории. Останалото е обосновка защо така смятам.

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@bec2017.org