bec2017.org

Специалност национална сигурност велико търново

Дата на публикация: 30.09.2021

Философия Професионалното направление 2. Забравена парола Регистрация. Китайски език и втори чужд език.

Прием и семестриални такси. Професионална мобилност. Изучавани дисциплини:. Учебният план предполага получаване на задълбочени съвременни и систематизирани знания за новите характеристики и предизвикателства пред сигурността в епохата на Четвъртата промишлена революция и Изкуствения интелект, за проблемите и нееднозначните перспективи пред европейския интеграционен процес, за съвременното състояние на НАТО и трансатлантическите отношения, за основните тенденции и процеси в развитието на Югоизточна Европа, Черноморския регион и Близкия изток.

Български език и руски език. Изящни изкуства - Стенопис.

Френска филология. Предучилищна и начална училищна педагогика. Кратко описание на специалността:. Изящни изкуства - Скулптура. Библиотечно-информационни дейности.

Педагогика на обучението по изобразително изкуство.
  • Философски факултет разполага със специализирани кабинети , оборудвани с всички материално-технически средства за съвременно обучение и специализирана библиотека.
  • Модулите са в процес на разработка и функционалностите и информацията в системата ще бъдат активирани поетапно. Изящни изкуства — реставрация и консервация.

Усвояват основни психологически понятия, свързани с развитието на психиката, история на психологията, невробиологични и когнитивни процеси, концепции за личността и социалното й функциониране. Славянска филология. По държавна поръчка: Редовно обучение — лв.

Практики и стажове. Френски език и втори чужд език. Все още не сте добавили кандидатури. Гъвкави форми на обучение.

Факултети и образователни програми специалности Програми за специалност национална сигурност велико търново конкурсни изпити Програми за факултетските конкурсни изпити и турнири Правилник за приемане на студенти във ВТУ Семестриални такси. Философията започва своето развитие в Исторически факултет от учебната г. Начална училищна педагогика и руски език. Форми и срок на обучение:. Предучилищна педагогика и чужд език. Първото Общо събрание е проведено на 19 май, който е и Празник на факултет. Предучилищна педагогика и френски език.

По държавна поръчка: Редовно обучение — лв. Все още не сте добавили кандидатури. Изящни изкуства - Живопис.

Френски език и втори чужд език. Немски език и втори чужд език. Културен туризъм. Учебен план задочна форма. По държавна поръчка: Редовно обучение - лв.

ЗА КУРСАНТИТЕ

Български език и източен език. Успешно кандидатстване! Декан на ФНСО полк. Философията започва своето развитие в Исторически факултет от учебната г. Задочно обучение — лв. Политология Студентите по Политология получават базови знания по социология, международни отношения, лидерство, политически маркетинг уред за прогонване на птици реклама, политическо поведение, институции на ЕС, икономика и управление, и усвояват професионални умения за изследване, анализ, оценка и менажиране на политически процеси.

Английска филология.

Декан на ФНСО полк. Политология Студентите по Политология получават базови знания по социология, ин. Специалности Как да кандидатствам Балообразуване График на изпитите Класиране и записване. Учебен план задочна форма. Квалифицирани nina ricci парфюми. Френска филология? Дистанционно обучение - лв. Начало Кандидат-студент Факултети и образователни програми специалности Философски факултет.

Специалност Национална и регионална сигурност в университети:

Философски факултет е създаден съгласно Решение на АС от Политология Студентите по Политология получават базови знания по социология, международни отношения, лидерство, политически маркетинг и реклама, политическо поведение, институции на ЕС, икономика и управление, и усвояват професионални умения за изследване, анализ, оценка и менажиране на политически процеси.

Философията започва своето развитие в Исторически факултет от учебната г. Задочно обучение — лв.

Изящни изкуства - Стенопис. Изящни изкуства - реставрация и консервация. Обучението е насочено за реализиране на визията за единно пространство на свобода, знания и умения в областта на националната. Задачи е в процес на разработка и ще бъде активен за следващия кандидат-студентски семестър.

Също в заглавието:
    09.10.2021 в 07:36 Мартиниян:
    Китайски език и втори чужд език. Българска филология.

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@bec2017.org